Uzņēmējs veica autobusu pieturu, veloturētāju un velonojumju piegādes un uzstādišanas darbus. Darbi tika veikti atbilstoši līguma un LR tehnisko normatīvu prasībām, līgumā noteiktajā termiņā un kvalitātē.
SIA "Roadeks"

Mūsu klienti

Ventspils novada Popes pagasta pārvalde

Subates pilsētas un Prodes pagasta pārvalde

SIA "Roadeks"

Mērsraga novada pašvaldība

Olaines novada pašvaldība

SIA "UNI RL"

SIA "VELVE" par Moduļveida ģērbtuvju izgatavošanu un uzstādīšanu

SIA "VELVE" par Betona žoga izbūves darbiem objektā